tamashii

2009年制作 「魂」書道作品 / 書道家 杉田廣貴

タップダンサーかとうくるみ氏と共演。タップの音のみの中、書いた一枚。/ 墨 麻 2009 / ©Koki Sugita

コメントを残す